Jumat, 22 April 2011

Pengertian Meteorologi

Ilmu meteorologi atau ilmu cuaca adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membicarakan berbagai gejala dan peristiwa dalam atmosfer yang mengelilingi bumi.

Sebagai halnya ilmu pengetahuan yang lainnya, ilmu meteorologi mempunyai beberapa cabang diantaranya :
  1. Kimatologi ialah suatu cabang yang mempelajari dan membicarakan mengenai keadaan cuaca secara rata-rata atau secara umum.
  2. Meteorologi Synoptik ialah suatu cabang yang mempelajari dan membicarakan keadaan arus cuaca, yang digambarkan pada suatu peta, dimana kemudian dipakai dasar untuk dapat menerangkan perkembangan cuaca pada waktu mendatang.
  3. Aerologi ialah suatu cabang yang mempelajari dan membicarakan keadaan cuaca pada lapisan tingkat atas.
  4. Meteorologi Penerbangan ialah suatu cabang yang mempelajari dan membicarakan keadaan cuaca untuk keperluan pelayanan informasi penerbangan.
  5. Meteorologi Maritim ialah ilmu yang mempelajari dan membicarakan keadaan cuaca di laut dengan segala pengaruhnya untuk keperluan pelayanan informasi kegiatan maritim.
  6. Meteorologi Pertanian ialah suatu cabang yang mempelajari dan membicarakan keadaan cuaca hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan untuk keperluan pelayanan informasi kegiatan pertanian.

1 komentar: